VOORLEVERS VAN DE NIEUWE SAMENLEVING

HET BOEK *** VOORLEVERS *** MOGELIJKMAKERS *** OP WEG *** REGENERATIEF *** INHOUDSOPGAVE *** ORGANISATIES *** DE AUTEUR *** CONTACT
 

VOORLEVERS VAN DE NIEUWE SAMENLEVING

Het boek Voorlevers van de nieuwe samenleving biedt hoop en perspectief in deze stormachtige transitieperiode.

We willen allemaal een betere wereld: welzijn in plaats van welvaart, werk dat betekenisvol is en voldoening geeft, gezond eten, voldoende inkomen. Alleen weten we niet hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen in een wereld die daar geen mogelijkheden meer toe lijkt te bieden.

Toch kan het en het gebeurt al. Dit boek laat je zien hoe veel mensen, bedrijven en organisaties al bezig zijn die nieuwe regeneratieve samenleving te bouwen in Nederland. De auteur schat dat op tien tot vijftien procent van onze samenleving. Alleen zien we dat nog niet. Dit boek wil zichtbaar maken hoeveel moois er al om ons heen gebeurt.

De voorlevers leven ons voor hoe het anders kan. Duurzaam, circulair, integraal, regeneratief, in alle sectoren van onze samenleving. Omdat niet alle duizend voorlevers in dit boek passen, vind je – in kaders en illustraties – verwijzingen naar andere voorbeelden, films en verhalen die de regeneratieve samenleving zichtbaar maken. Stel dat over twee jaar alles in elkaar zou storten, dan ligt de basis voor de regeneratieve samenleving er al.

De mensen in dit boek vertellen hoe zij het voor elkaar gekregen hebben. Dat biedt perspectief, opluchting en inspiratie. Al die mensen en groepen werken en leven vanuit het Ubuntu-principe: ‘wij zijn’. Je bent in verbinding met jezelf, met je omgeving, met de natuur en met de aarde. We stappen af van het ‘ik’ en gaan naar het tijdperk van ‘wij’, de gemeenschap. Wij zijn de re-generatie. Je kunt makkelijk aansluiten bij deze flashmob!

Titel: Voorlevers van de nieuwe samenleving
Auteur: Jelleke de Nooy van Tol
ISBN: 978 90 832 8828 4
Verschenen: 15 december
Prijs: € 17,50
Formaat: 21,6 x 27,6 cm
Omvang: 296 blz.
Bindwijze: paperback
Uitgever: Santasado

TERUG NAAR BOVEN

VOORLEVERS

Voorlevers zijn mensen, bedrijven en organisaties de ons voor-leven hoe het anders kan, nu al. In verbinding, samen, regeneratief, herstellend, bij elke afweging kiezend voor een positieve voetafdruk. Waarbij toekomstige generaties en rechten van de natuur, dieren en oceanen het uitgangspunt zijn. In het boek de Voorlevers van de nieuwe samenleving laten we zien hoe Nederland er straks uitziet. We bouwen gemeenschappen en commons.

Voorlevers, wat kunnen we van hen leren? Bij wie kunnen we ons aansluiten? Dat zie je in het boek Voorlevers van de nieuwe samenleving. Dit boek op tijdschriftformaat biedt een overzicht van al die mensen en gemeenschappen die tonen dat het anders kan en hoe het anders werkt. Regeneratieve landbouw, regeneratieve gezondheid, buurten en ondernemerschap, en integrale gebiedsontwikkeling. Een regeneratieve cultuur die berust op vertrouwen.

Op deze site vind je informatie over het boekproject en over de makers. Ook vragen we je om een bijdrage te leveren aan de brede verspreiding van het boek Voorlevers van de nieuwe samenleving, zodat steeds meer mensen zicht krijgen op de betere toekomst die nu al gerealiseerd wordt.

Voor wie? Het boek is er voor iedereen die op zoek is naar nieuwe manieren van samenleven en economie (75% van Nederland volgens het CPB). Maar het boek is er ook voor de voorlevers zelf. Alle voorlevers zijn zo druk bezig binnen onze eigen bubbels en vakgebieden, dat ze vaak niet weten hoe tegelijkertijd gelijkgestemden werken aan die nieuwe, duurzame, sociale en ecologische samenleving. Soms met een heel andere expertise of helemaal aan de andere kant van het land.

Met het overzicht dat Voorlevers van de nieuwe samenleving biedt, kunnen organisaties en initiatiefnemers zelf meer zichtbaar worden voor elkaar. Je kunt ontdekken met wie je de krachten zou kunnen bundelen voor een vruchtbare samenwerking. Die interactie en synergie zal er uiteindelijk toe leiden dat alle samenwerkende organisaties als een soort mycelium de transitie mogelijk maken.

Voorlever-ontmoeting. Op 16 november 2023 organiseerde de kerngroep van de Welvaart Welzijn Welbevinden-beweging, samen met The Optimist Media een prachtige conferentie over systeemverandering waar het boek werd gepresenteerd. Organisaties en initiatiefnemers kregen de kans om met elkaar kennis te maken en werden in verschillende workshops geïnspireerd om gezamenlijk stappen te zetten richting de regeneratieve toekomst. Bij de contactgegevens van deze webpagina vind je de link naar de organisatie, met een verslag van de bijeenkomst, de PowerPointpresentaties en foto's.

TERUG NAAR BOVEN

MOGELIJKMAKERS

Sommige voorlevers zijn 'mogelijkmakers', mensen en stichtingen die hun tijd, energie en/of geld steken in de hoognodige initiatieven waar vaak nog onvoldoende ondersteuning voor is. Op die manier is ook dit boek gerealiseerd. Zo'n 350 mensen droegen bij aan de crowdfunding die Jelleke organiseerde samen met Voordekunst en 12.000 euro opleverde. Er kwam aanvullende financiering van Triodos Foundation.

TERUG NAAR BOVEN

OP WEG NAAR EEN BREDE POSITIEVE BEWEGING

Met ingang van 1 januari 2024 gaan we het boek breed inzetten om de transitie naar een ecologische, inclusieve samenleving te laten ontvouwen. We willen mensen laten zien hoe een duurzame samenleving in Nederland en Vlaanderen er uitziet. Tevens is het boek een gids voor mensen en bedrijven die wel willen veranderen, maar niet weten hoe. Verschillende partnerorganisaties in de Welvaart Welzijn Welbevinden-beweging (zoals de Regeneratie-Coöperatie en de Plekmakers) willen het boek inzetten als onderdeel van workshops en cursussen die bewustwording stimuleren, op scholen, in bedrijven, in de politiek en in het beleid.

Daarvoor is een aanvullend bedrag van 25.000 euro nodig. Schenkingen vanaf 500 euro voor dit doel en een hoopvolle samenleving kan je overmaken aan de ANBI-stichting Decade of Action: NL46TRIO0320027236 t.n.v. Stichting Decade of Action o.v.v. 'Voorlevers'. Je schenking is aftrekbaar voor de belasting. Bij vragen of suggesties, neem contact op middels de contactgegevens onderaan deze webpagina.

TERUG NAAR BOVEN

REGENERATIEF

Regeneratie komt van het werkwoord 're-genereren', opnieuw leven inblazen. Vernieuwing, verjonging, herschepping. Meer dan louter herstel dus, regeneratief gaat verder dan duurzaam.

Regeneratief werken en leven is meer dan verduurzaming of circulair maken van productieprocessen. We moeten absoluut duurzamer, maar nett-zero is niet genoeg. We moeten herstellen en weer gaan samenwerken met de natuur. De systeemverandering waar we steeds om roepen, vraagt ons te transformeren naar een regeneratieve cultuur die niet anders dan gemeenschappen die samenwerken in coöperatie, vertrouwen en wederkerigheid. Dat vraagt om herverbinding met onszelf, de natuur en met anderen. En uit dit overzichtsboek blijkt dat we al best goed op weg zijn! (Ook al twijfel je daar vast wel eens aan met al het slechte nieuws.)

Dit boek kun je zien als een soort vervolg op het boek Regeneration For The Next Generation, van Paul Hawken. Hij richt zich op een meer wetenschappelijke manier op wat er in de wereld gebeurt aan regeneratie, en ziet het als dé oplossing voor het klimaatprobleem. Zijn pleidooi is: we gaan gewoon iets doen waar we allemaal blij van worden, namelijk regeneratief leven en werken en dan worden de aarde, de oceanen en het klimaat daar ook beter van! Lees hier meer over Paul Hawken.

Je kunt dit boek ook zien als de uitwerking en Nederlandse invulling van het concept Re-generation. De grondlegger daarvan is Daniel Chistian Wahl, bedenker van de ‘designing regenerative cultures’.

En het is natuurlijk een buitengewoon interessant overzicht van al die mensen, bedrijven, organisaties, ambtenaren, ondernemers, burgers en docenten, die al jaren vanuit hun diepste verlangen en vaak (onbezoldigd) tegen de stroom in, de nieuwe samenleving in Nederland en Vlaanderen aan het bouwen zijn.

TERUG NAAR BOVEN

INHOUDSOPGAVE

We zijn op weg naar een nieuwe samenleving in Nederland, die is regeneratief, inclusief en symbiotisch. We sturen op welzijn voor planeet, mensen en dieren. Voorlevers zijn al die mensen, organisaties en netwerken die ons nu al voorleven hoe die samenleving er uit kan gaan zien. We zijn al met velen, er is momentum en we bundelen de krachten.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord door Mieke Bouma
Inleiding
Hoofdstuk 1. Transition Twenties
Hoofdstuk 2. Regeneratieve boeren
Hoofdstuk 3. Naar een regeneratief voedselsysteem
Hoofdstuk 4. Integrale gebiedsontwikkeling
Hoofdstuk 5. Samen leven
Hoofdstuk 6. Buurten, gemeenschappen en commons
De Aarde Huilt! door Ben Okri
Hoofdstuk 7. Regeneratief ondernemen
Hoofdstuk 8. Naar een nieuwe economie
Hoofdstuk 9. Regeneratieve gezondheid
Hoofdstuk 10. Regeneratief leren
Hoofdstuk 11. Versnellers, verbinders, zichtbaarmakers
Hoofdstuk 12. De mogelijkmakers
Hoofdstuk 13. Krachtenbundeling, op weg naar het tipping point
Nawoord door Vera

TERUG NAAR BOVEN

ORGANISATIES

Er zijn – naast dit boek – een aantal landelijke platforms die eveneens zichtbaar maken hoe in Nederland de regeneratieve samenleving zich ontwikkelt. Je vindt aanvullende verhalen en interviews bij onder andere MaatschapWij, Decade of Action, Double Nature en De Regeneratie Coöperatie. In Vlaanderen is dat Re-story.

Decade of Action / We Are the Re-Generation

Het is de missie van Decade of Action om vóór 2030 van Nederland, nu wereldkampioen industriële landbouw, wereldkampioen regeneratieve landbouw te maken.

decadeofaction.co / regeneration.cc

MaatschapWij

MaatschapWij is hét inspiratieplatform voor een groen, gezond en verbonden Nederland. We zetten denkers en doeners in de spotlights die van regeneratie, verbinding en compassie het nieuwe normaal maken. Om heel Nederland te laten zien dat je nooit te klein bent om impact te maken. Dat het wél kan. En dat het al gebeurt. De keuze is wel degelijk aan ons. Samen maken we Nederland elke dag een stukje duurzamer, vitaler en socialer. Samen lukt het.

maatschapwij.nu

Climate Cleanup

We reverse climate change by re-storing carbon. We do this by developing and implementing a plan called Double Nature. Our aim is to sequester 1500 gigaton of CO2 which is the same amount that is already taken up by life on earth – hence Double Nature. At the core of our strategy is innovative entrepreneurship in ocean, land, rock and construction based carbon removal. We don’t wait! Will you join?

climatecleanup.org

Change the Story

Verhalen veranderen de realiteit. Door verhalen wordt een cultuur gevormd. Wij zetten storytelling in om een regeneratieve cultuur in Nederland te creëren. Zo presenteren we samen een regeneratieve toekomst voor Nederland. Als partner in transitieprocessen kijken en luisteren we met aandacht naar verschillende perspectieven en inspirerende initiatieven. Dit vangen we op film, waardoor een deelbaar en gedragen verhaal ontstaat, richtinggevend voor een regeneratieve toekomst.

changethestory

De Regeneratie Coöperatie

We dromen van een regeneratieve samenleving. Een samenleving waarin we onszelf zien en gedragen als onderdeel van de natuur. We gaan voor een vitale Nederlandse cultuur en economie die structurele ongelijkheid en uitbuiting transformeert. We werken samen met alle soorten om ons heen: mensen, dieren, planten, onze bodem en onze lucht.

regeneratie.org

Re-story

Re-story is een community van mensen die de toekomst naar een bewustzijnssamenleving als een gezamenlijke onderneming zien, samen antwoorden zoekt op de vraag ‘hoe dan?’, elkaar helpt aan de slag te gaan en zo in beweging komt.

re-story.be

TERUG NAAR BOVEN

OVER DE AUTEUR

Jelleke de Nooy van Tol werd al in 2010 ‘een vroedvrouw van de nieuwe tijd’ genoemd. Zij helpt de nieuwe ecologische samenleving geboren worden. Al vroeg leerde ze over de werking van complexe systemen, de basis voor het begrijpen van de samenhang van bodem, water, natuur, planten, dieren en mensen. Haar drive was steeds om de omslag naar een duurzame wereld te helpen bewerkstelligen. In haar boeken Heel de wereld (2013) en Niet Normaal en hoe het anders kan – onze landbouw (2018) laat ze zien hoe we al een tijd met elkaar bezig zijn de omslag naar die ecologische samenleving te maken.

Lang werkte en woonde Jelleke in ontwikkelingslanden en die andere culturen brachten haar veel inzichten. De vanzelfsprekende zorg voor Moeder Aarde, de onschatbare waarde van extended families, het denken in generaties, flexibiliteit en vertrouwen als je merkt dat het leven gewoon doorgaat, ook als er geen water of elektriciteit is. Integrale aanpakken zijn daar vanzelfsprekend.

Tussen 2004 en 2019 werkt ze op verschillende manieren met boeren en wetenschappers aan de transitie in de landbouw en integrale gebiedsontwikkeling. Van 2020 tot 2021 regisseerde en faciliteerde Jelleke de TransitieMotor, een beweging van mensen, organisaties en bedrijven uit uiteenlopende sectoren die in hun werk de nieuwe samenleving bewerkstelligen. In de praktijk van alledag geven ze handen en voeten aan de nieuwe regeneratieve samenleving. Jelleke kent veel van die ‘voorlevers’, ze maakt ze graag zichtbaar en hoopt dat je door hun verhalen geïnspireerd raakt.

Jelleke werkt als Catalyst4Change en is momenteel actief betrokken bij de beweging Welvaart, Welzijn en Welbevinden. Internationaal is ze actief binnen het netwerk Legacy17. Kijk voor meer informatie op haar website Jellekedenooy.nl.

 
Groene Gesprekken · Transitie in de landbouw. Hoe ziet de landbouw vd toekomst er uit? Met Jelleke de Nooy-van Tol | #6
TERUG NAAR BOVEN

CONTACT

CROWDFUNDING: Maak geld over naar de ANBI-stichting Decade of Action NL46TRIO0320027236, t.n.v. Stichting Decade of Action, onder vermelding van ‘VOORLEVERS’.

BIJEENKOMST: Ga naar de website van co-organisator De Optimist voor een verlsag van de bijeenkomst van 16 november 2023.

EMAIL: Voor meer informatie over het project, om informatie te delen over jouw initiatief of organisatie en voor overige vragen, stuur je een email naar welkom@voorlevers.nl

TERUG NAAR BOVEN