VOORLEVERS VAN DE NIEUWE SAMENLEVING

HET BOEK *** VOORLEVERS *** CROWDFUNDING *** REGENERATIEF *** INHOUDSOPGAVE *** ORGANISATIES *** DE AUTEUR *** CONTACT
 

VOORLEVERS VAN DE NIEUWE SAMENLEVING

Het boek Voorlevers van de nieuwe samenleving biedt hoop en perspectief in deze stormachtige transitieperiode.

We willen allemaal een betere wereld: welzijn in plaats van welvaart, werk dat betekenisvol is en voldoening geeft, gezond eten, voldoende inkomen. Alleen weten we niet hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen in een wereld die daar geen mogelijkheden meer toe lijkt te bieden.

Toch kan het en het gebeurt al. Dit boek laat je zien hoe veel mensen, bedrijven en organisaties al bezig zijn die nieuwe regeneratieve samenleving te bouwen in Nederland. De auteur schat dat op tien tot vijftien procent van onze samenleving. Alleen zien we dat nog niet. Dit boek wil zichtbaar maken hoeveel moois er al om ons heen gebeurt.

De voorlevers leven ons voor hoe het anders kan. Duurzaam, circulair, integraal, regeneratief, in alle sectoren van onze samenleving. Omdat niet alle duizend voorlevers in dit boek passen, vind je – in kaders en illustraties – verwijzingen naar andere voorbeelden, films en verhalen die de regeneratieve samenleving zichtbaar maken. Stel dat over twee jaar alles in elkaar zou storten, dan ligt de basis voor de regeneratieve samenleving er al.

De mensen in dit boek vertellen hoe zij het voor elkaar gekregen hebben. Dat biedt perspectief, opluchting en inspiratie. Al die mensen en groepen werken en leven vanuit het Ubuntu-principe: ‘wij zijn’. Je bent in verbinding met jezelf, met je omgeving, met de natuur en met de aarde. We stappen af van het ‘ik’ en gaan naar het tijdperk van ‘wij’, de gemeenschap. Wij zijn de re-generatie. Je kunt makkelijk aansluiten bij deze flashmob!

Titel: Voorlevers van de nieuwe samenleving
Auteur: Jelleke de Nooy van Tol
ISBN: 978 90 832 8828 4
Verschijningsdatum: 5 december
Prijs: € 17,50
Formaat: 21,6 x 27,6 cm
Omvang: 240 blz.
Bindwijze: paperback
Uitgever: Santasado

TERUG NAAR BOVEN

VOORLEVERS

Voorlevers zijn mensen, bedrijven en organisaties de ons voor-leven hoe het anders kan, nu al. In verbinding, samen, regeneratief, herstellend, bij elke afweging kiezend voor een positieve voetafdruk. Waarbij toekomstige generaties en rechten van de natuur, dieren en oceanen het uitgangspunt zijn. In het boek de Voorlevers van de nieuwe samenleving laten we zien hoe Nederland er straks uitziet. We bouwen gemeenschappen en commons.

Voorlevers, wat kunnen we van hen leren? Bij wie kunnen we ons aansluiten? Dat zie je straks in het boek Voorlevers van de nieuwe samenleving. Dit boek op tijdschriftformaat biedt een overzicht van al die mensen en gemeenschappen die tonen dat het anders kan en hoe het anders werkt. Regeneratieve landbouw, regeneratieve gezondheid, buurten en ondernemerschap, en integrale gebiedsontwikkeling. Een regeneratieve cultuur die berust op vertrouwen.

Op deze site vind je informatie over het boekproject en over de makers. En we vragen je om een bijdrage te leveren aan de realisatie van Voorlevers van de nieuwe samenleving.

Voor wie? Het boek is er voor iedereen die op zoek is naar nieuwe manieren van samenleven en economie (75% van Nederland volgens het CPB). Maar het boek is er ook voor de voorlevers zelf. Iedereen is druk bezig binnen zijn of haar eigen bubbel en vakgebied, tegelijkertijd zijn er gelijkgestemden bezig Nederland te verbeteren. Soms met een heel andere expertise of helemaal aan de andere kant van het land.

Met het overzicht dat Voorlevers van de nieuwe samenleving biedt, kunnen organisaties en initiatiefnemers zelf meer zichtbaar worden voor elkaar. Je kunt ontdekken met wie je de krachten zou kunnen bundelen voor een vruchtbare samenwerking. Die interactie en synergie zal er uiteindelijk toe leiden dat alle samenwerkende organisaties als een soort mycelium de transitie mogelijk maken.

Voorlever-ontmoeting. Daarvoor organiseren we een bijeenkomst op 16 november 2023 waar we het boek presenteren en waar organisaties en initiatiefnemers de kans krijgen om elkaar te ontdekken, met elkaar kennis te maken en te onderzoeken of samenwerking in enige vorm voor de betrokken partijen van waarde kan zijn. Bij de contactgegevens van deze webpagina vind je de link naar de organisatie om jezelf of je organisatie voor deze bijeenkomst aan te melden.

TERUG NAAR BOVEN

CROWDFUNDING

Om het boek te realiseren (redactie, vormgeving, drukken, logistiek) kunnen we jouw bijdrage goed gebruiken. De crowdfundactie op Voordekunst.nl was al een groot succes en leverde ruim tienduizend euro op. Mocht je 500 euro of meer willen bijdragen ten bate van de brede verspreiding van dit boek, dan kun je een bijdrage schenken via de ANBI-stichting Decade of Action NL46TRIO0320027236 t.n.v. Stichting Decade of Action, onder vermelding van ‘VOORLEVERS’. Dan is jouw schenking aftrekbaar bij de belasting. Of neem contact op met de auteur via de contactgegevens op deze website.

Met voldoende financiële steun kunnen we niet alleen het boek realiseren, maar kunnen we ook de verkoopprijs laag en toegankelijk houden (€ 17,50 is het streven) en kunnen we het boek zo duurzaam mogelijk produceren. In het najaar starten we met Decade of Action een project om tienduizend extra exemplaren te drukken om de early majority te inspireren de transitiebeweging kracht bij te zetten, liefst nog vóór de verkiezingen. Triodos Foundation heeft beloofd mee te investeren als we voldoende financiers hebben. Dus daar kun je ook aan bijdragen.

Dit is een selectie van de motivatie van de mensen die aan de crowdfunding hebben bijgedragen:

 • Een geweldige schrijfster die de regeneratieve toekomst voorschouwt en weet te beschrijven aan de hand van menselijke verhalen en ervaringen.
 • Regeneratief werken is een must. Dit boek draagt bij aan bewustwording en helpt je op weg!
 • Mooi project voor een mooiere wereld, Jelleke.
 • We zitten op een doodlopende weg. Gelukkig er zijn nieuwe wegen, Jelleke weet er alles van.
 • Prachtige titel trok mij: Voorlevers: er zijn mensen die het moeten voor-leven zodat anderen het kunnen na-leven. Elk zijn eigen plek!
 • Een boek over mensen die laten zien hoe we een betere toekomst maken! Wat wil je nog meer?
 • Ben benieuwd naar de voorlevers en hoop goede verhalen te lezen die mij weer helpen anderen in beweging te zetten.
 • Naast triple P (people, planet, prosperity) is nog een vierde waarde van groot belang. En dat is inspiratie/voorbeeldgedrag. Voorleven dus.
 • Omdat het anders moet en kan.
 • Ik steun Jelleke, omdat ik met haar geloof dat pioniers de wereld mooier maken en hun verhalen anderen tot voorbeeld kunnen zijn.
 • Omdat ik graag wil leren en lezen over hoe het wel kan.
 • Ik vind het belangrijk om het besef te laten landen dat we verschil maken als we samen onze schouders eronder zetten.
 • Omdat het belangrijk is dat we als vernieuwers de krachten bundelen en weten van elkaar, om een inspiratie voor ander te kunnen zijn in deze tijd van transitie en mijzelf te inspireren.
 • We zijn met veel en het is tijd dat we zichtbaar worden als een veelzijdige en coherente beweging.
 • Samen-werken aan een Samen-leving die wèl werkt. Dank voor het delen van jouw inspiratie en transpiratie!
 • Voorleven is een krachtige manier tot verandering.
 • Het is noodzakelijk en belangrijk te weten dat je niet alleen staat in je poging een betere samenleving te scheppen.
 • Omdat Jelleke een inspirerende en wijze vrouw is die een lichtspoor trekt naar een wereld vol mogelijkheden voor ons allemaal.
 • Laten we elkaar inspireren met mooie voorbeelden. En zo samen in beweging komen voor een andere vorm van samen-leven.
 • Heel belangrijk dat de verhalen over wat er allemaal al gebeurt bij veel mensen terecht komen!
 • Voorbeelden zijn cruciaal om de stap naar voren te kunnen maken. Juist nu de druk op alle systemen toeneemt.
 • Het kan, mensen, ook nu al. We hoeven op niemand te wachten. Ik verheug me op dit boek met inspiratie!
 • Iedereen die niet alleen meedenkt, maar ook mee werkt aan de transitie naar een duurzamer wereld verdient alle steun.
 • We kunnen er lang over praten maar we kunnen het ook gewoon gaan doen! Laten zien dat het kan. Dat zijn onze voorlevers. Inspirerend.
 • Ik ben dankbaar voor het werk van Jelleke om deze inspirerende verhalen de wereld in te brengen! Belangrijke tussenstap voor de transitie!
 • Het vraagt lef en doorzettingsvermogen om een boek te schrijven. Daar heb ik grote bewondering voor. En het thema is ook mijn thema.
 • Voorlevers van de betekenisvolle samenleving is van enorm belang om deze samenleving te realiseren. Om zo mensen te inspireren en bewegen.
 • Belangrijk positief verhaal. Dit is wat noodzakelijke verandering aanjaagt.
 • Jelleke is een voorloper van het eerste uur waar we veel aan te danken hebben.
 • Jelleke zet haar zeldzame talent in om een ingewikkeld vraagstuk helder en toegankelijk te maken voor iedereen. Super, zo’n voorlever!
 • Jelleke’s work to help our society move towards the sustainability that our people and planet needs, gives us hope for tomorrow.
 • Met energie en enthousiasme verbindt Jelleke mensen met elkaar. Zo brengt ze ook hun initiatieven voor een duurzame samenleving samen.
 • Jelleke ziet en schrijft al jaren hoopvol en positieve verhalen die een samenlevibg verbeelden waar in ik wil leven.
 • Dit lijkt het meest positieve boek van 2023 te worden over de noodzakelijke transitie naar een Wellbeing Economy.
TERUG NAAR BOVEN

REGENERATIEF

Regeneratie komt van het werkwoord 're-genereren', opnieuw leven inblazen. Vernieuwing, verjonging, herschepping. Meer dan louter herstel dus, regeneratief gaat verder dan duurzaam.

Regeneratief werken en leven is meer dan verduurzaming of circulair maken van productieprocessen. We moeten absoluut duurzamer, maar nett-zero is niet genoeg. We moeten herstellen en weer gaan samenwerken met de natuur. De systeemverandering waar we steeds om roepen, vraagt ons te transformeren naar een regeneratieve cultuur die niet anders dan gemeenschappen die samenwerken in coöperatie, vertrouwen en wederkerigheid. Dat vraagt om herverbinding met onszelf, de natuur en met anderen. En uit dit overzichtsboek blijkt dat we al best goed op weg zijn! (Ook al twijfel je daar vast wel eens aan met al het slechte nieuws.)

Dit boek kun je zien als een soort vervolg op het boek Regeneration For The Next Generation, van Paul Hawken. Hij richt zich op een meer wetenschappelijke manier op wat er in de wereld gebeurt aan regeneratie, en ziet het als dé oplossing voor het klimaatprobleem. Zijn pleidooi is: we gaan gewoon iets doen waar we allemaal blij van worden, namelijk regeneratief leven en werken en dan worden de aarde, de oceanen en het klimaat daar ook beter van! Lees hier meer over Paul Hawken.

Je kunt dit boek ook zien als de uitwerking en Nederlandse invulling van het concept Re-generation. De grondlegger daarvan is Daniel Chistian Wahl, bedenker van de ‘designing regenerative cultures’.

En het is natuurlijk een buitengewoon interessant overzicht van al die mensen, bedrijven, organisaties, ambtenaren, ondernemers, burgers en docenten, die al jaren vanuit hun diepste verlangen en vaak (onbezoldigd) tegen de stroom in, de nieuwe samenleving in Nederland en Vlaanderen aan het bouwen zijn.

TERUG NAAR BOVEN

INHOUDSOPGAVE

We zijn op weg naar een nieuwe samenleving in Nederland, die is regeneratief, inclusief en symbiotisch. We sturen op welzijn voor planeet, mensen en dieren. Voorlevers zijn al die mensen, organisaties en netwerken die ons nu al voorleven hoe die samenleving er uit kan gaan zien. We zijn al met velen, er is momentum en we bundelen de krachten.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord door Mieke Bouma
Inleiding
Hoofdstuk 1. Transition Twenties
Hoofdstuk 2. Regeneratieve boeren
Hoofdstuk 3. Naar een regeneratief voedselsysteem
Hoofdstuk 4. Integrale gebiedsontwikkeling
Hoofdstuk 5. Samen leven
Hoofdstuk 6. Buurten, gemeenschappen en commons
De Aarde Huilt! door Ben Okri
Hoofdstuk 7. Regeneratief ondernemen
Hoofdstuk 8. Naar een nieuwe economie
Hoofdstuk 9. Regeneratieve gezondheid
Hoofdstuk 10. Regeneratief leren
Hoofdstuk 11. Versnellers, verbinders, zichtbaarmakers
Hoofdstuk 12. De mogelijkmakers
Hoofdstuk 13. Krachtenbundeling, op weg naar het tipping point
Nawoord door Vera

TERUG NAAR BOVEN

ORGANISATIES

Er zijn – naast dit boek – een aantal landelijke platforms die eveneens zichtbaar maken hoe in Nederland de regeneratieve samenleving zich ontwikkelt. Je vindt aanvullende verhalen en interviews bij onder andere MaatschapWij, Decade of Action, Double Nature en De Regeneratie Coöperatie. In Vlaanderen is dat Re-story.

Decade of Action / We Are the Re-Generation

Het is de missie van Decade of Action om vóór 2030 van Nederland, nu wereldkampioen industriële landbouw, wereldkampioen regeneratieve landbouw te maken.

decadeofaction.co / regeneration.cc

MaatschapWij

MaatschapWij is hét inspiratieplatform voor een groen, gezond en verbonden Nederland. We zetten denkers en doeners in de spotlights die van regeneratie, verbinding en compassie het nieuwe normaal maken. Om heel Nederland te laten zien dat je nooit te klein bent om impact te maken. Dat het wél kan. En dat het al gebeurt. De keuze is wel degelijk aan ons. Samen maken we Nederland elke dag een stukje duurzamer, vitaler en socialer. Samen lukt het.

maatschapwij.nu

Climate Cleanup

We reverse climate change by re-storing carbon. We do this by developing and implementing a plan called Double Nature. Our aim is to sequester 1500 gigaton of CO2 which is the same amount that is already taken up by life on earth – hence Double Nature. At the core of our strategy is innovative entrepreneurship in ocean, land, rock and construction based carbon removal. We don’t wait! Will you join?

climatecleanup.org

Change the Story

Verhalen veranderen de realiteit. Door verhalen wordt een cultuur gevormd. Wij zetten storytelling in om een regeneratieve cultuur in Nederland te creëren. Zo presenteren we samen een regeneratieve toekomst voor Nederland. Als partner in transitieprocessen kijken en luisteren we met aandacht naar verschillende perspectieven en inspirerende initiatieven. Dit vangen we op film, waardoor een deelbaar en gedragen verhaal ontstaat, richtinggevend voor een regeneratieve toekomst.

changethestory

De Regeneratie Coöperatie

We dromen van een regeneratieve samenleving. Een samenleving waarin we onszelf zien en gedragen als onderdeel van de natuur. We gaan voor een vitale Nederlandse cultuur en economie die structurele ongelijkheid en uitbuiting transformeert. We werken samen met alle soorten om ons heen: mensen, dieren, planten, onze bodem en onze lucht.

regeneratie.org

Re-story

Re-story is een community van mensen die de toekomst naar een bewustzijnssamenleving als een gezamenlijke onderneming zien, samen antwoorden zoekt op de vraag ‘hoe dan?’, elkaar helpt aan de slag te gaan en zo in beweging komt.

re-story.be

TERUG NAAR BOVEN

OVER DE AUTEUR

Jelleke de Nooy van Tol werd al in 2010 ‘een vroedvrouw van de nieuwe tijd’ genoemd. Zij helpt de nieuwe ecologische samenleving geboren worden. Al vroeg leerde ze over de werking van complexe systemen, de basis voor het begrijpen van de samenhang van bodem, water, natuur, planten, dieren en mensen. Haar drive was steeds om de omslag naar een duurzame wereld te helpen bewerkstelligen. In haar boeken Heel de wereld (2013) en Niet Normaal en hoe het anders kan – onze landbouw (2018) laat ze zien hoe we al een tijd met elkaar bezig zijn de omslag naar die ecologische samenleving te maken.

Lang werkte en woonde Jelleke in ontwikkelingslanden en die andere culturen brachten haar veel inzichten. De vanzelfsprekende zorg voor Moeder Aarde, de onschatbare waarde van extended families, het denken in generaties, flexibiliteit en vertrouwen als je merkt dat het leven gewoon doorgaat, ook als er geen water of elektriciteit is. Integrale aanpakken zijn daar vanzelfsprekend.

Tussen 2004 en 2019 werkt ze op verschillende manieren met boeren en wetenschappers aan de transitie in de landbouw en integrale gebiedsontwikkeling. Van 2020 tot 2021 regisseerde en faciliteerde Jelleke de TransitieMotor, een beweging van mensen, organisaties en bedrijven uit uiteenlopende sectoren die in hun werk de nieuwe samenleving bewerkstelligen. In de praktijk van alledag geven ze handen en voeten aan de nieuwe regeneratieve samenleving. Jelleke kent veel van die ‘voorlevers’, ze maakt ze graag zichtbaar en hoopt dat je door hun verhalen geïnspireerd raakt.

Jelleke werkt als Catalyst4Change en is momenteel actief betrokken bij de beweging Welvaart, Welzijn en Welbevinden. Internationaal is ze actief binnen het netwerk Legacy17. Kijk voor meer informatie op haar website Jellekedenooy.nl.

 
Groene Gesprekken · Transitie in de landbouw. Hoe ziet de landbouw vd toekomst er uit? Met Jelleke de Nooy-van Tol | #6
TERUG NAAR BOVEN

CONTACT

CROWDFUNDING: Maak geld over naar de ANBI-stichting Decade of Action NL46TRIO0320027236, t.n.v. Stichting Decade of Action, onder vermelding van ‘VOORLEVERS’.

BIJEENKOMST: Ga naar de website van co-organisator De Optimist om je aan te melden voor de bijeenkomst van 16 november 2023.

EMAIL: Voor meer informatie over het project, om informatie te delen over jouw initiatief of organisatie en voor overige vragen, stuur je een email naar welkom@voorlevers.nl

TERUG NAAR BOVEN